GDPR

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Personuppgiftslagen (GDPR), lagen gäller för alla EU-länder. Syftet med GDPR är att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter, för att ge skydd gällande privatliv och integritet.

När får personuppgifter samlas in?
Personuppgifter får endast samlas in för berättigande ändamål och får inte användas för andra syften.
Fint på Åland Ab samlar enbart in relevant information för våra tjänsters ändamål.
Fint på Åland Ab har även dokumentation som beskriver hur vi hanterar personuppgifter samt vem som har tillgång till uppgifterna. En Personuppgiftsansvarig finns utsedd och är juridiskt ansvarig för hur personuppgifter behandlas och används.

Avtal och samtycke
Genom godkännande av ett avtal samtycker kund till att Fint på Åland Ab får behandla personuppgifter som är nödvändiga för att Fint på Åland Ab skall kunna utföra städtjänster. Närmare information om dessa personuppgifter kan fås på begäran genom en dataskyddsbeskrivning.

Sparande av personuppgifter
Fint på Åland Ab har rutiner på hur länge personuppgifterna får sparas och raderas då de inte längre behövs för våra tjänsters ändamål. Vilket betyder att en tidigare kund enligt praxis inte ska förekomma i markandsföringssammanhang i mer än ett år efter avslutat samarbete.
Vissa personuppgifter sparas för bokförings- och arkivändamål enligt lagen.

Säkerhet
Samtliga personuppgifter hanteras så att de inte kan stjälas, eller oavsiktligt raderas eller ändras. Tystnadsplikt råder både under efter avslutat samarbete.
Fint på Åland Ab har tagit fram en policy som säkrar all information och därmed förhindrar incidenter.
Uppstår en incident måste det rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar.

Mer information
Önskas information tillhandahålls den främst från vår Personuppgiftsansvarige på mail info@fint.ax eller telefon 040 172 0122.